Doelstelling

Stichting iTrust.ONE is in 2019 opgericht vanuit een verlangen om dienstbaar te zijn in het Midden Oosten onder groepen mensen die vanwege hun geloof in Jezus worden onderdrukt.

Door relaties heen investeert, zorgt en ondersteunt iTrust.ONE als netwerk organisatie de bevolging in het Midden-Oosten. We verbinden hen met bedrijven en organisaties. Zo kunnen we als volgeling van Jezus Zijn liefde delen aan hen in nood

iTrust.ONE is  een kleine organisatie die zich op meerdere fronten inzet. Zo helpen we bouwen aan projecten en nieuwe initiatieven, we steunen jongeren in het zoeken naar werkgelegenheid, we helpen hen hun doel in het leven (opnieuw) te leren ontdekken, we bemoedigen de minderheid van christenen, connecten NGO’s aan individuele personen en groepen om elkaar ten dienste te zijn en we bieden humanitaire hulp in de vorm van bijvoorbeeld voedselpakketten.

Ons speerpunt ligt momenteel met name in de Gazastrook. iTrust.ONE is een van de weinige Nederlandse  organisaties die toestemming heeft om de Gazastrook te bezoeken.           

Deze verantwoordelijkheid nemen we serieus. We richten ons op de Christelijke samenleving, maar staan met beide benen in een Moslim gedomineerde cultuur wat maakt dat onze werkzaamheden zowel uitdagend als verrijkend zijn.

Werkwijze

iTrust.ONE acteerd op 3 verschillende aandachtsvelden:

i-Invest

Werkgelegenheidsprojecten voor jongeren in Gaza en op de West Bank.

i-Care

Medische- en noodhulp aan mensen die geen toegang hebben tot hulp.

i-Support

Steun aan mensen en organisaties, waarmee het netwerk wordt versterkt.

Beleidsvisie 2024 – 2025

Als netwerk organisatie ligt ons focus op het verbinden van mensen – ‘Connecting People’

Omdat relaties in tijden van escalatie en oorlogen blijven staan zal het onderhouden en uitbreiden van het netwerk een belangrijke waarde zijn en blijven van iTrust.ONE. Vanuit dit netwerk ontwikkelen we initiatieven en ondersteunen we organisaties.

De oorlog tussen Israël en Hamas laat diepe sporen achter in beide bevolkingsgroepen. De humanitaire crisis is veranderd in een humanitaire ramp. Deze oorlog zal veel, en langdurig, van de internationale gemeenschap vragen. Vanuit ons netwerk kan iTrust.ONE een belangrijke bijdrage leveren aan de huidige noodhulp en de wederopbouw van Gaza.

Om dit mogelijk te maken is iTrust.ONE afhankelijk van donaties van particulieren, kerken en fondsen. Er is een actieve samenwerking tussen organisaties met expertise in het verlenen van noodhulp.

Als team zijn we dankbaar om een actieve verbindende rol te kunnen vervullen.
Jezus zichtbaar maken door je naaste lief te hebben als jezelf.


Bestuur

Het bestuur van stichting iTrust komt vier keer per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering. De dagelijkse leiding is in handen van directeur – oprichter Jurijan Reesink, bijgestaan door vrijwilligers die ondersteunende taken verrichten. Het bestuur ziet erop toe dat het beleid op een verantwoorde manier wordt uitgevoerd. Zij ondersteunt en adviseert de directeur waar nodig.

Het bestuur wordt gevormd door:

Jaap van Boxtel – voorzitter
Antoinette Rommers – secretaris
Jurijan Reesink – penningmeester

Het bestuur wordt ondersteund door een groep adviseurs met Midden-Oosten kennis en ervaring.

Beloningsbeleid
De bestuurswerkzaamheden worden zonder beloning uitgevoerd door de bestuursleden. De bestuursleden kunnen wel een beroep doen op vrijwilligervergoeding en/of reiskostenvergoeding.

Het beloningsbeleid ten aanzien van adviseurs en ondersteunende krachten is gelijk aan die van de bestuursleden tenzij anders overeengekomen. Een beloningsbeleid van de directeur en staf kan conform een projectovereenkomst op consultancy basis worden gedeclareerd.

Financiele verslaglegging