Achtergrond

Palestijnse Gebieden

West Bank

De WestBank, ook wel Judea en Samaria genoemd, is het oostelijk deel van het Heilige Land welke valt binnen de zogenaamde ‘green line’ van 1949. Tot de 6 daagse oorlog in 1969, viel de WestBank onder Jordaans mandaat. In 1994 heeft de Palestijnse Autoriteit een autonoom bestuursorgaan gekregen. Voor de WestBank betekent dit dat Fatah, onder leiding van President Abbas, het bestuurlijk orgaan van de PA vorm geeft.

De WestBank is onderverdeeld in 3 zones:

  • Area A: Hier heeft de Palestijnse Autoriteit zowel het burgerlijk bestuur als het veiligheidstoezicht. Dit zijn voornamelijk de stedelijke gebieden zoals Ramallah, Hebron etc. (18% van het grondgebied, 55% van de populatie)
  • Area B: Hier heeft de Palestijnse Autoriteit het burgerlijk bestuur. Het veiligheidstoezicht deelt de PA met Israël. (20% van het grondgebied, 41% van de populatie)
  • Area C: Dit gebied staat onder volledig Israëlisch militair en bijna volledig Israëlisch burgerlijk bestuur. Dit zijn de vruchtbare en bronrijke gebieden aan weerszijde van de rond 2002 gebouwde afscheidingsmuur en een strook in de Jordaanvallei langs de Jordaan. In dit deel zijn de Joodse nederzettingen te vinden. (62% van het grondgebied, 5,8% van de bevolking)

Waar het veiligheidsorgaan in Israël wordt gevormd door een civiel rechtssysteem is dat voor Palestijnse gebieden anders. Hier werkt de PA ten dele samen met het militair systeem van Israël.

Gazastrook

Gaza heeft een oppervlakte van 360 km2 met een kuststrook van 40 km. De Gazastrook ligt ingeklemd tussen Israël en Egypte. Qua grote is de strook te vergelijken met 2x de oppervlakte van het eiland Texel. Met een inwonersaantal van 2 miljoen is Gaza een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. In 2005 heeft Israël zich terug getrokken uit Gaza en na de verkiezingen in 2007 staat het bestuur in Gaza onder leiding van Hamas. Vrij reizen (van zowel goederen als personen) van- en naar de Gazastrook is beperkt. Dit leidt regelmatig tot spanningen die oplaaien in een conflict met geweld. Hamas is voor Israël een terroristische organisatie waarmee de regering geen banden wil onderhouden. Als drukmiddel en uit veiligheid worden grenzen zwaar bewaakt.

Palestijnse christenen

Het aantal christenen in Gaza is in de afgelopen decennia sterk teruggelopen tot onder de 1000. De afgelopen jaren hebben velen van hen gebruik gemaakt van de (beperkte en gereguleerde) mogelijkheid om tijdens de feestdagen de strook te verlaten. Hierdoor verblijven velen Gazanen illegaal op de WestBank met alle uitdagingen die dat vervolgens met zich mee brengen. De hoop op een beter leven drijft christenen naar Europa en de Verenigde Staten.

Inmiddels is het percentage christenen op de WestBank tot onder de 1% gezakt. Dit alles maakt de toekomst van de Palestijnse kerk onzeker. Het grootste deel van de Palestijnse christenen zijn Orthodox, Katholiek en Evangelisch.

Toekomstperspectief

iTrust komt langszij bij christen jongeren in zowel Gaza als op de WestBank. Jongeren hebben weinig hoop op een betere toekomst. Social Media is een ‘open window’ naar hoe de vrije wereld er uit kan zien. Tevens veranderd de oude cultuur waarbij de (groot)vader de patriarch van de familie is snel. Hierdoor is een generatiekloof ontstaan waardoor jongeren zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. Door de isolatie van de bevolking is de economische situatie weinig hoopgevend. Door gebrek aan werkgelegenheid is het opbouwen van een toekomst (baan, huis, huwelijk, gezin) moeilijk. Door de projecten van iTrust heen investeren wij in deze jongeren om hen de mogelijkheid te geven een duurzame toekomst op te bouwen waarin ze invloed zullen hebben binnen hun cultuur en in hun omgeving.